Dharma Objects

Adorable styles, carefully designed for your cultivation.

Slideshow Image 1

Dharma Objects

Adorable styles, carefully designed for your cultivation.

Slideshow Image 2

Dharma Objects

Adorable styles, carefully designed for your cultivation.

Slideshow Image 3

Dharma Objects

Adorable styles, carefully designed for your cultivation.

Slideshow Image 4

Dharma Objects

Adorable styles, carefully designed for your cultivation.

Slideshow Image 5

Tứ Liên Hoa

Hoa sen là biểu tượng của bồ đề tâm không ngừng lớn mạnh.
Chiếc hộp gỗ này đi kèm với 4 hoa sen bằng pha lê gồm các màu Xanh, Đỏ, Tím và Trắng. Mỗi màu đều có đặc tính riêng.
  • Thanh liên hoa giúp giải trừ tâm tham lam, dục vọng; hóa giải nợ tiền.
  • Hồng liên hoa chuyển hóa tất cả tâm sân hận, hóa giải nợ máu
  • Tía liên hoa giải trừ tất cả tâm si mê, và hóa giải tất cả nợ tình.
  • Bạch liên hoa chuyển hóa tất cả sự nghiện ngập, chấp pháp, và không ngừng triển khai lòng biết ơn.