Dây Quyến Tác - Lariat

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Dây Quyến Tác được đan bằng tay này còn gọi là dây Ngũ Sắc vì dây có năm màu: vàng, xanh, đỏ, lục, trắng. Dây tượng trưng cho quan hệ giữa mình và người, còn năm màu tượng trưng cho Ngũ Thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín) trong đạo Khổng, hoặc tượng trưng cho tánh hiền từ (từ), bác ái (bi), khai mở (hỉ), tha thứ (xả) và lành trị.

Pháp tu Quyến Tác Thủ Nhãn nhắm vào hoá giải gút thắt trong quan hệ và phát triển lòng từ bi với tha nhân.

  • This handmade Lariat is a 5-color string. The string represents our relationship with others, and the 5 colors represent humanness, propriety, righteousness, reasonability and trustworthiness, according to the Confucius. According to Buddhist ethics, 5 colors represent kindness, compassion, openness, forgiveness and healing.
  • When you cultivate the dharma of the Lariat Hand and Eye, you aim to untie all the emotional entanglements in relationship and develop kindness and compassion towards all.