Lý Vãng Sanh

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Tìm hiểu những ảnh hưởng tác động lên phút lâm chung khiến ta không thể ra đi nhẹ nhàng.

Tìm cách và chuẩn bị để sự ra đi được nhẹ nhàng, tự chủ, tự tại

"Muốn làm chủ phút lâm chung thì ta phải bắt đầu ngay bây giờ,..."

2012

Dimensions: 7.2W × 10.11L × 0.25H in

Weight: 0.65 lb

ISBN: 978-0-98444419-5-2