Xuất Gia Vị Tha - Bồ Tát Đạo

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Tập sách này giúp các vị trong chương trình xuất gia ngắn hạn có được một cái nhìn xuyên suốt về phương thức tu hành và tu luyện trong thời gian thọ huấn, dựa trên triết lý Xuất Tục Nhập Thế của đạo Bồ Tát.

2015

Dimensions: 7.5W x 10.2L x 0.24H in

Weight: 0.6 lb

ISBN: 978-1-940337-33-3