Con Đường Xuất Tục Nhập Thế - Bước Đầu Vào Đạo Bồ Tát

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Giới thiệu con đường tu đạo bồ tát theo triết lý của kinh Hoa Nghiêm qua mô hình xuất tục nhập thế với những giải thích về triết lý chủ đạo, phương pháp tu hành và những sinh hoạt chính yếu của hội Từ Bi Phụng Sự theo mô hình này.

Xuất tục là tu bên trong để cởi thoát gút thắt ngũ ấm. Trong phạm trù này, khi tu cá thể, ta phải luyện thân (phần dưỡng sinh) và tu tâm hay tu thiền định. Đối với tập thể, ta lạy sám hay tu mandala.

Nhập thế là tu bên ngoài để cởi thoát gút thắt do quan hệ với tha nhân sản sinh. Đối với cá thể, ta tu tập để thay đổi giá trị quan và sống lối sống hàm, dung, bao dung và viên dung. Khi nhập thế với tập thể, ta theo con đường phục vụ để đem lại sức khỏe, tình thương, lành trị và hy vọng cho cộng đồng.

2013

Dimensions: 7.12W × 10.11L × 0.51H in

Weight: 1.2 lb

ISBN: 978-0-9844419-8-3