Small Lotus set

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Bộ hoa sen kỷ niệm Mandala năm 2021 này có màu xanh, đỏ, xanh lục (tím), và trắng. Đây là mô hình thu nhỏ của pháp bảo tứ liên hoa, biểu tượng của bồ đề tâm không ngừng tăng trưởng.
 

This 2021 Mandala memorabilia Lotus set of blue, red, green (purple) and white. This is a miniature of the 4 lotuses dharma jewel, a symbol of ever-growing compassion.

Dimensions: 1.5 in