Cửa hàng trực tuyến 42-Hands là nơi cung cấp vật liệu tu hành cho những người tu tập pháp 42 Thủ Nhãn của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và thực hành pháp 42 Thủ Nhãn bằng cách kiến tạo các pháp bảo mỹ thuật, chính xác, và thiết yếu cho việc tu tập. Đồng thời cung cấp các sách vở, tài liệu học tập giúp bạn hiểu rõ hơn về các giáo lý.

________________

42-Hands Online Store is a conscientious supplier for individuals who practice the dharma of 42 Hands and Eyes, a spiritual practice, deeply rooted in the Great Compassion teachings of Kuan Yin Bodhisattva.

Our mission is to facilitate the learning and practice of 42 Hands and Eyes by designing the most precise and beautiful dharma objects essential for the practice. Additionally, we provide educational resources that aid in comprehending the teachings.

Quality first

Vẻ đẹp, giá trị và chất lượng của pháp bảo đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối liên hệ sâu sắc giữa hành giả và pháp bảo. Với sự nhận biết đó, chúng tôi sưu tầm, tìm nguồn cung ứng các vật liệu tốt nhất hiện có, thương lượng với các công nông xảo nghiệp để có được những pháp bảo quý giá và nghệ thuật với giá cả hợp lý và phải chăng.

______________

The beauty, value, and quality of Dharma Jewels play a crucial role in enhancing a deeper connection between practitioners and the Jewels. We are dedicated to sourcing for the finest materials available, at a reasonable and affordable price.

For A Good Cause

Lợi nhuận thu được từ việc bán hàng sẽ được dùng để hỗ trợ Học viện Huấn Luyện Bồ Tát Đạo, một trường học trực tuyến phi lợi nhuận giảng dạy về pháp 42 Thủ Nhãn.

_______________

All proceeds earned from sales will be directed towards the Bodhisattva Training Academy (華嚴手眼學校), a non-profit online institution dedicated to teaching the dharma of 42 Hands and Eyes.