Kinh Hoa Nghiêm - Nhập Pháp Giới

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Kinh Hoa Nghiêm - Nhập Pháp Giới (Chính Văn và Lược Giải)

Nhập Pháp Giới là phẩm thứ ba mươi chín và là phẩm quan trọng nhất trong Kinh Hoa Nghiêm.

2022

Dimensions: 10.25L x 7.25W x 0.75H in

Weights: 2.12 lb

ISBN: 978-1940337-01-2