Kinh Hoa Nghiêm - Hiền Thủ

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Kinh Hoa Nghiêm - Hiền Thủ (Chính Văn và Lược Giải)

Hiền Thủ là phẩm thứ mười hai trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong phẩm này, vì muốn hiển bày công đức tâm bồ đề, Bồ Tát Văn Thù dùng kệ hỏi Bồ Tát Hiền Thủ. Bồ Tát Hiền Thủ dùng ba trăm năm mươi chín câu kệ để trả lời. Phẩm này là một phẩm tối quan trọng trong Kinh Hoa Nghiêm.

2014

Dimensions: 7.2W × 10.11L × 0.66H in

Weight: 1.85 lb

ISBN: 978-1-1940337-19-7