Bộ Sám - Sam Bundle Set

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Bộ Sám là một tuyển tập ba cuốn gồm: Quán Âm Sám, Địa Tạng Sám và Di Đà Sám.

Quán Âm Sám là một cuốn sám nói về những hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong khi Địa Tạng Sám tập trung vào những lời dạy về hạnh của Đức Địa Tạng. Ngoài ra, cuốn thứ ba trong bộ, Di Đà Sám, giúp cho chúng ta hiểu biết sâu sắc về 13 hồng danh của Đức Di Đà.

2017

Dimensions: 6.5W × 9.75L × 0.9H in

Weight: 1.8 lb

ISBN: 978-604-955-652-4