Bảo Kính - Jewel Mirror

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

  • Kính là một vật không thể thiếu sót để ta nhìn lại chính mình. Giống như khuôn mặt của ta hiện ra khi ta soi kính thì bản lai diện mục (Phật tánh) cũng hiển hiện trên bảo kính khi ta tu tập thành tựu pháp Bảo Kính Thủ Nhãn.
  • Bảo Kính có khắc 42 chủng tử tự (hạt giống quang minh) để hướng dẫn sự tu trì của ta tới khai mở vô lượng quang minh.
  • Bảo Kính được làm bằng kim loại, mạ vàng.

  • Mirror is an indispensable tool to help us see ourselves. Our image reflects on a mirror just as Original Face (Buddha nature) reflects on the Precious Mirror, when we cultivate the Mirror Hand and Eye.
  • The 42 seeds of light engraved around the Mirror to ensure the practice of the Mirror will result in the unfolding of Limitless Lights.
  • The Precious Mirror is made of alloy metal with gold gilded.

Dimensions: 3.75 in

Weight: 0.26 lb

Material: Alloy metal with gold gilded.