Bảo Bát - Jewel Bowl

Color Light

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

  • Hình dạng rỗng rang của cái bát tượng trưng cho Tánh Không trong nhà Phật. Do vậy, tu pháp Bảo Bát là tu thể nghiệm Tánh Không, đồng thời khiến tâm lượng rỗng rang, độ lượng rộng rãi. Pháp Bảo Bát giúp ta mở rộng tình thương để nuôi dưỡng tâm ý tu hành của tất cả chúng sinh.
  • Bảo bát được làm bằng gỗ

 

The hollow shape of the bowl represents Emptiness Buddhism. When we cultivate the Precious Bowl, not only we experience Emptiness ultimately, but also expand our heart capacity and deepen empathy. The dharma of Precious Bowl opens up our compassion to support the enlightening mind of all living beings.

Dimensions: 4.5W x 2.5H in

Weight: 0.15 lb

Material: Wood