Càn Khôn Thập Linh

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Càn Khôn Thập Linh - Môn Thể Dục Tai Chi Tổng Hợp

Mục đích của sách iúp ta thấu hiểu ý nghĩa tổng quát, quan niệm nền tảng và sự tinh hoa về bộ môn dưỡng sinh Càn Khôn Thập Linh.

Biết cách tập để giảm bớt căng thẳng, phiền não và phục hồi sức khỏe, sinh lực và hạnh phúc.

 2012

Dimensions: 10.11L × 7.16W × 0.78H in

Weight: 1.6 lb

ISBN: 9780984441945